Disclaimer

Ondanks de vele positieve ervaringen met alchemistische Spagyriek maak ik geen aanspraak op genezing van ziekten of aandoeningen. Ik raad Spagyriek enkel aan ter ondersteuning en bevordering van het welzijn van lichaam en geest. De consulten zijn geen vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening. Ze zijn evenmin bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig zoeken van professionele zorg en dient nooit medisch advies uit te stellen of te negeren. In geval van acute medische klachten of psychische problemen, of bij verergering van klachten of symptomen, wordt de cliënt geadviseerd direct contact op te nemen met haar eigen (huis)arts. Noch ik, noch Spagyriek Nederland kunnen aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke situaties. Daarnaast is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van Spagyriek.

Informatie over Spagyriek is ook te vinden op: 
http://www.spagyrics.nl en 
http://www.spagyrieknederland.nl 

Resight 

Rooz Steenks 

Broekseweg 87 

4231 VD Meerkerk 

Tel: 06 – 2353 0942 

E-mail: info@resight.nl 

KvK nr:58477802 

Disclaimer

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.