Methode

Coaching

Vanuit het systemische perspectief wordt iemand niet alleen beïnvloed door uiterlijke kenmerken en karaktertrekken van zijn familie, maar ook door geërfde psychische en emotionele ervaringen die opgeslagen zijn in het cel geheugen. Deze methode onderzoekt de oorzaak, biedt inzicht in fysieke en psychische problemen en brengt het ziekteproces in beweging. 

Natuurgeneeskunde

De behandeling met Spagyriek is gericht op het verlichten van symptomen, maar gaat ook dieper om inzicht te krijgen en transformatie mogelijk te maken. Het ondersteunt en brengt het ziekteproces in beweging, verlicht symptomen en onderzoekt de oorzaak. 

Coaching

Individuele familie- en ziekte-opstellingen

Familie- en ziekte-opstellingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in zowel psychische als fysieke klachten en persoonlijke ontwikkelingsvragen.

Vanuit het systemische perspectief wordt een persoon niet alleen gevormd door uiterlijke kenmerken en karaktertrekken, maar ook door geërfde psychische en emotionele ervaringen die worden opgeslagen in het celgeheugen.

Een opstelling is een energetische methode om balans te creëren in het familiesysteem waar je vandaan komt (ouders, grootouders, overgrootouders, etc.). Het familiesysteem streeft naar evenwicht. Datgene wat ‘vergeten’ is of een buitengesloten persoon wil erkenning krijgen. Onbewust zorgen familieleden ervoor dat er balans ontstaat in hun systeem. Dit uit zich later bij andere familieleden in de vorm van ziekte of gedrag.

 

Ervaar de helende kracht van individuele familie- en ziekte-opstellingen en krijg diepgaand inzicht in de oorzaken van je klachten, zowel op psychisch als fysiek niveau.”

Kinderen en ziekten:

Vanuit een systemisch perspectief nemen kinderen over wat in het familiesysteem buitengesloten of vergeten is. Daarom werk ik met zowel de kinderen als hun ouders, omdat kinderen de spiegels zijn van hun ouders. Het is belangrijk dat ouders de relatie aangaan met de ziekte van hun kind.

Ontdek hoe ik kinderen en hun ouders ondersteun bij het begrijpen en omgaan met ziekten binnen het familiesysteem.”

“Hoe ziet een individuele opstelling er globaal uit?

Bij een individuele opstelling worden ankerpunten op de grond geplaatst, die symbolisch staan voor jezelf, je ouders, de ziekte, je verlangens, enzovoort. Deze ankerpunten worden door jou als cliënt neergelegd in relatie tot elkaar, waardoor er een energieveld ontstaat. Dit energieveld geeft inzicht in de oorsprong van jouw klacht of vraag, zelfs tot enkele generaties terug. Door balans te brengen in het systeem wordt de transformatie van jou hulpvraag in gang gezet.

Ik begeleid jou door dit proces. Jouw bijdrage is om te voelen wat elke plek jou te zeggen heeft en door samenwerking tussen jou en mij tot een balans in het systeem te komen, waardoor de levensenergie weer kan gaan stromen.

Energetische therapie

Ons lichaam bezit van nature het vermogen tot zelfheling.

Na een ingrijpende ervaring, zowel op psychisch als fysiek vlak, kunnen de energiecentra in ons lichaam geblokkeerd raken, wat kan leiden tot klachten.

Energetische therapie herstelt het evenwicht van de energiecentra, waardoor de levensenergie weer vrij kan stromen. Dit stimuleert het zelfhelend vermogen van ons lichaam en heeft een positieve invloed op zowel onze mentale als fysieke gezondheid en onze ziel.

Als energetisch therapeut maak ik gebruik van het energiesysteem in en rond het lichaam van de cliënt, waarbij ik energetische behandelingen, readings en healing toepas.

Hoe ziet een energetische behandeling eruit?

Bij een reading en healing voer ik een lichaamsscan uit met mijn handen om je levensenergie te lezen. Je zit comfortabel gekleed op een stoel terwijl de behandeling plaatsvindt. Deze vorm van energetische therapie biedt een ontspannen en niet-invasieve ervaring.

Wat is een Reading?

Een reading is een methode waarbij blokkades die verband houden met jouw klacht of vraag aan het licht komen. Deze blokkades kunnen zowel mentaal als lichamelijk van aard zijn of invloed hebben op je ziel. Door middel van een reading verkrijg je inzicht in wat je nodig hebt om de levensenergie weer vrij te laten stromen.

Ontdek de waardevolle inzichten die een reading kan bieden en krijg helderheid over de benodigde stappen om jouw energie in balans te brengen.

Wat is een Healing?

Een healing volgt na een reading en heeft als doel om je energie in balans te brengen. Tijdens een healing worden blokkades, zoals oude patronen en traumatische ervaringen, opgeruimd. Hierdoor kan je levensenergie weer vrij kan stromen. Door een healing wordt het zelfhelend vermogen van je lichaam geactiveerd, wat een positieve invloed heeft op zowel je lichamelijke als geestelijke gezondheid, maar ook de gezondheid van je ziel. Na een behandeling kun je de opgebouwde kracht, zelfvertrouwen en levensvreugde blijven ervaren.

Mogelijke toepassingen van een Reading en/of Healing

Een reading en healing kunnen een positieve uitwerking hebben op zowel lichamelijke als mentale problemen. Het doorbreekt blokkades, geeft inzicht in jezelf en je hulpvraag en bevordert heling. Het kan helpen om blokkades te doorbreken, inzicht te krijgen in jezelf, je levenspad en heling te bevorderen.

Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een vorm van begeleiding waarbij het werkstuk centraal staat. Dit werkstuk kan een schilderij, tekening, boetseerwerk of collage zijn. Het kan gemaakt zijn naar aanleiding van een opdracht, een specifiek thema of op basis van vrije creativiteit.

Door te werken met hetgeen afgebeeld of uitgebeeld is, kunnen nieuwe perspectieven en oplossingen naar voren komen die wellicht niet zo gemakkelijk via gesprekken bereikt worden. Kunstzinnige therapie biedt ook de mogelijkheid om moeilijk bespreekbare gebeurtenissen op een veilige manier te uiten. Door de focus te leggen op het af- of uitgebeelde, wordt de situatie begrensd en daardoor vaak beter hanteerbaar.

De waarde van het af- of uitgebeelde zit niet zozeer in het artistieke aspect, maar vooral in de emotionele betekenis ervan. Het belangrijkste is wat de tekening jou te zeggen heeft, niet het eindresultaat zelf.

Het interpreteren van het werkstuk gebeurt altijd in samenwerking met de cliënt, waarbij diens persoonlijke betekenis en beleving centraal staan.

Het visualiseren van de ziekte

Om een verbinding te kunnen maken met jouw ziekte, is het waardevol om te begrijpen hoe jij de aandoening/ziekte ervaart en ziet. Het visueel maken van de klacht maakt zichtbaar welke emotionele behoeften jouw immuunsysteem heeft om de ziekte te kunnen helen. Als onderdeel van kunstzinnige therapie vraag ik jou om een tekening te maken waarin jouw beleving van de aandoening/ ziekte en het immuunsysteem tot uiting komt. Hierbij is anatomische precisie niet belangrijk, maar wel dat de tekening jouw persoonlijke ervaring van de ziekte weergeeft. Door het bespreken van hetgeen is afgebeeld, kun je inzicht krijgen in wat jou kan helpen bij acceptatie en genezing. Kunstzinnige therapie bij ziekte biedt een andere zienswijze die vaak niet zo gemakkelijk bereikt wordt met praten alleen.

Het doel van het werkstuk is om emotionele aspecten zichtbaar te maken en deze positief te versterken. Deze benadering van ziekte richt zich op het verwerken van emotionele pijn, het verminderen van stress, het vormgeven van jouw levenshouding, het vinden van zingeving en het oppakken van jouw levensmissie.

Voorbeeld uit de praktijk

Deze tekening symboliseert het vermogen om zelf keuzes te durven maken. De cliënte voelt zich het meest verbonden met de middelste vrouw, die aarzelend tevoorschijn komt achter de twee andere vrouwen. Deze twee vrouwen vertegenwoordigen de verwachtingen die aan haar gesteld worden als moeder en partner. Ze zijn terughoudend maar ook nieuwsgierig naar wat de keuzes zullen brengen. In de begeleiding werd verder gewerkt aan het ontwikkelen van hetgeen nodig is om de keuzes te maken waar zij gelukkig van wordt.

Voorbeeld uit de praktijk

Deze tekening, getiteld “Troost”, is gemaakt naar aanleiding van het overlijden van de moeder van een cliënte. Het uitbeelden van de verschillende elementen in de tekening, die voortkomen uit het verlies van haar moeder, geeft inzicht in hoe de cliënte omgaat met moeilijke situaties in haar leven. Een belangrijk aspect dat naar voren komt, is dat de cliënte troost put uit het verzorgen van haar moeder tijdens haar ziekte.

Natuurgeneeskunde

Spagyriek maakt gebruik van de helende kracht van de natuur en de transformerende kracht van alchemie.

Het assortiment van Spagyriek bestaat momenteel uit 114 verschillende essences, waaruit complexen worden samengesteld. Deze complexen kunnen worden ontwikkeld op basis van zowel fysieke als psycho-emotionele klachten van de cliënt.

De behandeling met Spagyriek is gericht op het verlichten van symptomen, maar gaat ook dieper om inzicht te verkrijgen en transformatie mogelijk te maken. Spagyriek gaat ervan uit dat blokkades (aandoeningen/ziekten of psycho-emotionele klachten) verstoringen zijn van de balans tussen ons lichaam, geest en ziel. Door het gebruik van een complex wordt er op alle niveaus van ons wezen een proces in gang gezet om deze blokkades te transformeren.

Het doel van de spagyrische complexen is om een hernieuwd evenwicht te vinden, waardoor men weer in contact komt met zijn levenskracht en kwaliteit van leven ervaart.

Het unieke aspect van Spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, waardoor het middel volledig kan worden afgestemd op de individuele cliënt. In een persoonlijke samenstelling kan bijvoorbeeld een belangrijk thema van de cliënt worden opgenomen, zelfs binnen een complex dat is gericht op de behandeling van een specifieke ziekte. Op deze manier worden blokkades vanuit meerdere invalshoeken getransformeerd. Het kan voorkomen dat tijdens dit proces tijdelijke verergering van de klachten optreedt waarvoor Spagyriek wordt gebruikt. Daarnaast kunnen onverwerkte herinneringen, emotionele blokkades en beperkende overtuigingen naar de oppervlakte komen, waardoor ze kunnen worden getransformeerd. Deze gebeurtenissen vormen een wezenlijk onderdeel van het effect van Spagyriek en dragen bij aan het totale helings- en ontwikkelingsproces. Door de dosering aan te passen, kan het proces worden afgestemd op de persoonlijke situatie en draagkracht van de cliënt. In Spagyriek worden de kwaliteiten van homeopathie, fytotherapie, aromatherapie (zoals bloesemremedies) en mineralentherapie (zoals celzouten) gecombineerd.

 Spagyriek is een non-toxische therapie die naadloos kan worden geïntegreerd in zowel reguliere als complementaire behandelmethoden.

 De basis van Spagyriek is eeuwen geleden gelegd door de arts en alchemist Paracelsus (1493-1541). De Spagyriek van Phylak is ontwikkeld volgens de traditionele procedure van Dr. Zimpel (1801-1879). Dr. Naidu Gopalsamy van Phylak Sachsen heeft de Spagyriek gemoderniseerd en verfijnd, met de toevoeging van de hedendaagse kennis en technologie. De Spagyriek complexen worden geleverd door de Spagyriek Apotheek in Marum en rechtstreeks naar de cliënt verzonden.

(https://www.spagyrics.nl/vervolg-alchemistische-plantenremedies

Resight 

Rooz Steenks 

Broekseweg 87 

4231 VD Meerkerk 

Tel: 06 – 2353 0942 

E-mail: info@resight.nl 

KvK nr:58477802 

Disclaimer

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.